Asynchronní webový server - udržovaná verze
Updated 2024-07-18 17:31:56 +02:00
Knihovna pro přístup k proměnným, uloženým v JSON formátovaných souborech.
Updated 2024-07-11 13:31:41 +02:00
pablo2048/Trace
Knihovna Trace (Stopař) pro ESP8266/ESP32
Updated 2024-07-10 15:49:13 +02:00
WS2812 signalizační LED pro platformu ESP8266/ESP32
Updated 2024-05-31 07:36:45 +02:00
Lokálně udržovaná verze ESPAsyncTCP knihovny, používaná ve všech projektech s ESP8266
Updated 2024-05-14 13:22:03 +02:00
Arduino knihovna pro signalizační LED
Updated 2024-04-14 15:11:44 +02:00
Jednoduché šifrování řetězců. Určeno pro zabezpečení parametrů v konfiguračních JSON souborech.
Updated 2024-04-10 12:28:57 +02:00
Knihovna pro asynchronní komunikaci se SIM800L, postavená na základu ThreadedGSM z githubu (https://github.com/neta540/ArduinoThreadedGSM)
Updated 2024-01-14 18:13:18 +01:00
Knihovna pro tvorbu uživatelského rozhraní na OLED displejích
Updated 2023-08-31 16:42:59 +02:00
Updated 2023-05-20 11:53:20 +02:00
Skript pro sestavování webových aplikací pro ESP8266/ESP32. Používá se jako Git submodul u projektu.
Updated 2023-03-29 08:24:17 +02:00
Knihovna pro konfiguraci WiFi rozhraní modulu ESP8266/ESP32
Updated 2022-11-19 09:32:52 +01:00
Sestaveni upravenych knihoven pro Arduino framework a ESP32
Updated 2022-07-07 08:53:04 +02:00
Arduino knihovna pro obsluhu malých OLED displejů
Updated 2021-09-22 09:34:48 +02:00
Ukládání a vyčítání řetězců do/z EEPROM včetně jejich šifrování. Určeno pro ESP8266 a ESP32 platformy.
Updated 2018-12-11 08:28:26 +01:00
MiniPCIe deska pro TO s radiem LoRa
Updated 2018-11-08 20:12:59 +01:00
Knihovna pro obsluhu Bosch BMX055 IMU.
Updated 2018-10-02 18:06:41 +02:00
Projekt chytré postele - osvětlení, napájení projekčního budíku, detekce chrápání.
Updated 2018-09-21 19:18:38 +02:00
Bluetooth LE library for the NRF24L01+
Updated 2018-09-14 16:02:21 +02:00